Literature

Call For Submissions For Katigbak’s

How To Get Published In Our New Short Literature/Humor Section

Food Park Na Rin Yung Kainan Ko

Tutal, okay lang naman pala sa mga cool na kabataan na kumain na walang air con, o kahit walang bubong.

Of Course Bato Likes Bryan Adams

Have you seen the tracklist for ' Waking up the Neighbors?’Seriously, it’s called Waking Up The Neighbors! Bryan Adams may not have known in 1991...